Pravidlá


 1. Hraním na serveru mojemafie.cz/american_mafia_ii hráč souhlasí s jeho pravidly a zavazuje se je dodržovat!
 2. Administrátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit znění pravidel serveru.
 3. Pokud neobdržíte vyhrané peníze na automatu či v koňských dostihách, máte bohužel smůlu. Printscreen se dá jednoduše podvrhnout a admin tým nemá možnost ověřit, zda jste peníze skutečně vyhráli.
 4. Hráč je povinen sledovat hlášené změny pravidel prostřednictvím webového portálu mojemafie.cz/american_mafia_ii a řídit se jimi i v případě, že v dané chvíli ještě nejsou zaneseny do tohoto výčtu.
 5. Administrátor je nejvyšší status a jeho rozhodnutí je neměnné a vůči jeho rozhodnutí se nelze odvolat.
 6. Proti rozhodnutí adminů je možné se odvolat u hlavního administrátora serveru.
 7. Hráč je povinen nahlásit jakoukoli chybu ve hře! Nenahlášení či zneužívání chyby bude trestáno dle rozhodnutí kompetentní osoby.
 8. Hráč je povinen nahlásit jednání jiného hráče v rozporu s pravidly serveru. Hlášení může být směřováno kterékoli osobě, která je součástí týmu serveru. Nenahlášení je považováno za hrubé porušení pravidel serveru.
 9. Je přísně zakázána jakákoli forma zesměšňování, urážení, či konaní čehokoli, co je v rozporu s rozhodnutím kteréhokoli člena týmu serveru, a to v jakékoli podobě.
 10. Administrátor si vyhrazuje právo vykázat hráče ze serveru a ze služeb s ním spojených a to BEZ udání důvodu!
 11. Je zakázáno propagovat jiné servery se stejným či podobným zaměřením, taktéž je zakázáno uvádět odkazy či informace na místa, která obsahují přímé informace o serverech se stejným či podobným zaměřením.
 12. Je zakázáno propagovat jakoukoli formu Warezu (softwaru) a to v jakékoli podobě a to včetně materiálu na Warez odkazující.
 13. Je zakázáno se vulgárně vyjadřovat.
 14. Je zakázáno spamovat veřejné komunikační kanály, psát nesmyslné a bezvýznamné zprávy či navádět hráče k porušování pravidel serveru.
 15. Je zakázáno pojmenovávat herní charaktery nesmyslnými, vulgárními či urážejícími výrazy.
 16. Je zakázané spamovat poštovní schránku formou aukcí ("je zakázané opakovaně vkládat nízkou sumu a tím spamovat schránku").
 17. Je přísně zakázané hrát na více jak jednom účtu! Trestá se okamžitým banem
 18. Aukce je veřejná, domluvené aukce nejsou chráněny žádnými pravidly serveru.
 19. Je povinností dodržovat veškeré platné zákony České republiky.
 20. Porušování práv České Republiky má za následek okamžité vykázání provinilce ze serveru a znemožnění přístupu včetně služeb se serverem spojených. Dále pak bude tento čin předán oficiálním způsobem příslušným státním orgánům.
 21. Neznalost pravidel neomlouvá!
 22. Prohřešky vůči pravidlům jsou nepromlčitelné!